Hayvan Talebi
TICAM’dan hizmet almak için:
 
ÜNİVERSİTE İÇİ BAŞVURULARDA:
 
1. TICAM’a ESOGÜ HADYEK onay belgenizin bir örneği, ESOGÜ HADYEK’e başvurulan proje 
 
örneği, bilgisayar ortamında doldurulmuş ve ıslak imzalı Deney Hayvanı Talep Formu 
 
(bkz.Formlar) – bir örneğini de ticam@ogu.edu.tr’ye gönderilmelidir, ıslak imzalı TICAM 
 
Taahhütname (bkz.Formlar) ve Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bir örneği ile başvurup 
 
işleminizi kayda alabilirsiniz. Deney hayvanı talebinizi çalışmaya başlamadan EN AZ 3 AY 
 
ÖNCESİNDEN yapmalısınız.
 
• Çalışmaya malzeme temininden sonra başlayacaksanız lütfen gecikmeleri de göz 
 
önüne alınız.
 
• Çalışmanız eğer periyodik veya kısım kısım planlanmış ise lütfen üretim planını 
 
önceden belirleyip başvurunuzda bizimle paylaşınız.
 
2. Zamanında alınmayan deney hayvanları için proje yürütücüsünden hayvan başına günlük 1 TL 
 
BAKIM ÜCRETİ alınacaktır.
 
3. Deney Hayvanı teslimi talep edilen ücretin yatırılmaması durumunda teslim edilemez (bkz. 
 
Fiyatlar).
 
ÜNİVERSİTE DIŞINDAN BAŞVURULARDA:
 
1. Bakanlık tarafından onaylanmış olan Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu tarafından verilen 
 
onay belgenizin bir örneği, Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu’na başvurulan projenin 
 
bir örneği, bilgisayar ortamında doldurulmuş ve ıslak imzalı Deney Hayvanı Talep Formu 
 
(bkz.Formlar) – bir örneğini de ticam@ogu.edu.tr’ye gönderilmelidir, ıslak imzalı TICAM 
 
Taahhütname (bkz.Formlar) ve Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bir örneği ile 
 
merkezimize başvurup işleminizi kayda alabilirsiniz.
 
2. Deney hayvanı talebinizi çalışmaya başlamadan EN AZ 3 AY ÖNCESİNDEN yapmalısınız.
 
• Çalışmaya malzeme temininden sonra başlayacaksanız lütfen gecikmeleri de göz 
 
önüne alınız.
 
• Çalışmanız eğer periyodik veya kısım kısım planlanmış ise lütfen üretim planını 
 
önceden belirleyip başvurunuzda bizimle paylaşınız.
 
3. Zamanında alınmayan deney hayvanları için proje yürütücüsünden hayvan başına günlük 1 TL 
 
BAKIM ÜCRETİ alınacaktır.
 
4. Deney Hayvanı teslimi talep edilen kurum dışı ücretin yatırılmaması durumunda teslim 
 
edilemez (bkz. Fiyatlar).
 
EĞİTİM/KURS PROJELERİ İÇİN BAŞVURULARDA:
 
1. Bakanlık tarafından onaylanmış olan Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu/ESOGÜ HADYEK 
 
tarafından verilen onay belgenizin bir örneği, bilgisayar ortamında doldurulmuş Eğitim Amaçlı 
 
Deney Hayvanı Talebi Başvuru Formu (bkz.Formlar) – bir örneğini de ticam@ogu.edu.tr’ye 
 
gönderilmelidir, Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu/ESOGÜ HADYEK’e başvurulan projenin bir 
 
örneği ve Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bir örneği ile merkezimize başvurup işleminizi 
 
kayda alabilirsiniz.
 
2. Deney hayvanı talebinizi çalışmaya başlamadan EN AZ 3 AY ÖNCESİNDEN yapmalısınız.
 
• Eğitim/Kursa malzeme temininden sonra başlayacaksanız lütfen gecikmeleri de göz 
 
• Eğitim/Kursunuz eğer periyodik veya kısım kısım planlanmış ise lütfen üretim planını 
 
3. Zamanında alınmayan deney hayvanları için proje yürütücüsünden hayvan başına günlük 1 TL 
 
BAKIM ÜCRETİ alınacaktır.
 
4. Deney Hayvanı teslimi talep edilen ücretin yatırılmaması durumunda teslim edilemez (bkz. 
 
Fiyatlar).
 
önüne alınız.
 
önceden belirleyip başvurunuzda bizimle paylaşınız.